Obchodní podmínky

Prodávající - firma  Vladimír Urbanec - CK Mates.  Adresa - Svatojánské nám 47, 54101 Trutnov, IČO : 14558173,  DIČ: CZ5409030044

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo zboží již není na skladě.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Při avízu zboží na dotaz neplaťte kartou ani bankovním převodem - zboží pravděpodobně není skladem

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od dodání zboží bez uvedení důvodu - smlouvou o odstoupení, doručenou prodávajícímu.
Vrátit zboží by měl kupující bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Velmi důležité - s vráceným zbožím nutno vrátit i účtenku. (důvod EET)

Vrácení peněz za odstoupení od smlouvy a za vrácení objednaného zboží.
Prodávající je povinen vrátit peníze kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ale zároveň až po dodání vráceného zboží. A to včetně dopravného, do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání.
Bude-li vrácené zboží kupujícím evidentně použité, nebo poškozené, bude kupujícímu zaplacena pouze snížená cena tohoto zboží. 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu z konkrétní kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující nebo prodávající navrhnout mimosoudní řešení konkrétního sporu k subjektu k tomu určenému tj. česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - odd.ADR - Štěpánská 796/44, Praha 1. Nebo využít platformu pro řešení mimosoudních sporu on-line - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2021

výhody nákupu u nás

Vlastní kamenná prodejna

Vše máme skladem

Na trhu jsme již 26 let

Zázemí Horského klubu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace